Φιλοξενία Moodle

Λογισμικό: Moodle
Περιγραφή: Moodle is a Course Management System
Πληροφορίες: Moodle Overview
Χαρακτηριστικά: Moodle Features
Demo: Moodle Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.