Φιλοξενία Monstra

Λογισμικό: Monstra
Περιγραφή: Monstra is a fast and small content management system written in PHP!
Πληροφορίες: Monstra Overview
Χαρακτηριστικά: Monstra Features
Demo: Monstra Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.