Φιλοξενία Monsta FTP

Λογισμικό: Monsta FTP
Περιγραφή: Monsta FTP Open source PHP/Ajax cloudware that puts FTP file management right in your browser, anywhere, any time.
Πληροφορίες: Monsta FTP Overview
Χαρακτηριστικά: Monsta FTP Features
Demo: Monsta FTP Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.