Φιλοξενία MODX

Λογισμικό: MODX
Περιγραφή: MODX helps you take control of your online content.
Πληροφορίες: MODX Overview
Χαρακτηριστικά: MODX Features
Demo: MODX Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.