Φιλοξενία Miniflux

Λογισμικό: Miniflux
Περιγραφή: Miniflux is a minimalist and web-based RSS reader.
Πληροφορίες: Miniflux Overview
Χαρακτηριστικά: Miniflux Features
Demo: Miniflux Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.