Φιλοξενία miniBB

Λογισμικό: miniBB
Περιγραφή: miniBB is a standalone, open source program for building your own Internet forum.
Πληροφορίες: miniBB Overview
Χαρακτηριστικά: miniBB Features
Demo: miniBB Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.