Φιλοξενία Microweber

Λογισμικό: Microweber
Περιγραφή: Microweber is an open source drag and drop CMS.
Πληροφορίες: Microweber Overview
Χαρακτηριστικά: Microweber Features
Demo: Microweber Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.