Φιλοξενία Mibew Messenger

Λογισμικό: Mibew Messenger
Περιγραφή: Mibew Messenger is an open-source live support application written in PHP and MySQL
Πληροφορίες: Mibew Messenger Overview
Χαρακτηριστικά: Mibew Messenger Features
Demo: Mibew Messenger Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.