Φιλοξενία MediaWiki

Λογισμικό: MediaWiki
Περιγραφή: MediaWiki is a free software wiki package written in PHP, originally for use on Wikipedia.
Πληροφορίες: MediaWiki Overview
Χαρακτηριστικά: MediaWiki Features
Demo: MediaWiki Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.