Φιλοξενία Mautic

Λογισμικό: Mautic
Περιγραφή: Mautic gives you the power to track leads, personalize your engagement, offer value to your prospects and effectively guide your customers towards conversion.
Πληροφορίες: Mautic Overview
Χαρακτηριστικά: Mautic Features
Demo: Mautic Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.