Φιλοξενία Matomo

Λογισμικό: Matomo
Περιγραφή: Piwik is a open source web analytics software program
Πληροφορίες: Matomo Overview
Χαρακτηριστικά: Matomo Features
Demo: Matomo Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.