Φιλοξενία Mantis Bug Tracker

Λογισμικό: Mantis Bug Tracker
Περιγραφή: MantisBT is a free popular web-based bugtracking system
Πληροφορίες: Mantis Bug Tracker Overview
Χαρακτηριστικά: Mantis Bug Tracker Features
Demo: Mantis Bug Tracker Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.