Φιλοξενία Manage Your Team

Λογισμικό: Manage Your Team
Περιγραφή: MyT (Manage Your Team) is an extremely powerful project management tool
Πληροφορίες: Manage Your Team Overview
Χαρακτηριστικά: Manage Your Team Features
Demo: Manage Your Team Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.