Φιλοξενία Mambo

Λογισμικό: Mambo
Περιγραφή: Mambo is a full-featured content management system
Πληροφορίες: Mambo Overview
Χαρακτηριστικά: Mambo Features
Demo: Mambo Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.