Φιλοξενία Maian Support

Λογισμικό: Maian Support
Περιγραφή: Maian Support is a FREE support ticket system written in PHP/MySQL.
Πληροφορίες: Maian Support Overview
Χαρακτηριστικά: Maian Support Features
Demo: Maian Support Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.