Φιλοξενία Maian Cart

Λογισμικό: Maian Cart
Περιγραφή: Maian Cart a FREE php e-commerce system for personal or business use.
Πληροφορίες: Maian Cart Overview
Χαρακτηριστικά: Maian Cart Features
Demo: Maian Cart Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.