Λογισμικό: Mahara
Περιγραφή: Mahara is an open source e-portfolio system with a flexible display framework.
Πληροφορίες: Mahara Overview
Χαρακτηριστικά: Mahara Features
Demo: Mahara Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.