Φιλοξενία Magento

Λογισμικό: Magento
Περιγραφή: Ecommerce platform for growth
Πληροφορίες: Magento Overview
Χαρακτηριστικά: Magento Features
Demo: Magento Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.