Φιλοξενία Lychee

Λογισμικό: Lychee
Περιγραφή: Lychee is a free photo-management tool, which runs on your server or web-space.
Πληροφορίες: Lychee Overview
Χαρακτηριστικά: Lychee Features
Demo: Lychee Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.