Φιλοξενία LuxCal

Λογισμικό: LuxCal
Περιγραφή: LuxCal is an innovative web based event calendar for home use and small businesses.
Πληροφορίες: LuxCal Overview
Χαρακτηριστικά: LuxCal Features
Demo: LuxCal Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.