Φιλοξενία Logic Invoice

Λογισμικό: Logic Invoice
Περιγραφή: Logic Invoice is an accounting & invoicing solution, which you can use to build websites and online applications.
Πληροφορίες: Logic Invoice Overview
Χαρακτηριστικά: Logic Invoice Features
Demo: Logic Invoice Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.