Φιλοξενία Logaholic

Λογισμικό: Logaholic
Περιγραφή: Logaholic is is designed to give you the easiest, quickest, most intuitive view of any set of information.
Πληροφορίες: Logaholic Overview
Χαρακτηριστικά: Logaholic Features
Demo: Logaholic Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.