Φιλοξενία Loaded Commerce

Λογισμικό: Loaded Commerce
Περιγραφή: Loaded 7 is a responsive ecommerce web application.
Πληροφορίες: Loaded Commerce Overview
Χαρακτηριστικά: Loaded Commerce Features
Demo: Loaded Commerce Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.