Φιλοξενία liveSite

Λογισμικό: liveSite
Περιγραφή: liveSite is collaobrative community for free & open source software projects in Health IT.
Πληροφορίες: liveSite Overview
Χαρακτηριστικά: liveSite Features
Demo: liveSite Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.