Φιλοξενία Live helper chat

Λογισμικό: Live helper chat
Περιγραφή: Live helper chat is Free & Flexible & Open source – Live Support chat for your website.
Πληροφορίες: Live helper chat Overview
Χαρακτηριστικά: Live helper chat Features
Demo: Live helper chat Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.