Φιλοξενία LittlePoll

Λογισμικό: LittlePoll
Περιγραφή: The Amazing Little Poll is a very simple php polling script
Πληροφορίες: LittlePoll Overview
Χαρακτηριστικά: LittlePoll Features
Demo: LittlePoll Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.