Φιλοξενία Little Software Stats

Λογισμικό: Little Software Stats
Περιγραφή: Little Software Stats is a web application that allows users to monitor their software.
Πληροφορίες: Little Software Stats Overview
Χαρακτηριστικά: Little Software Stats Features
Demo: Little Software Stats Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.