Φιλοξενία LiteCart

Λογισμικό: LiteCart
Περιγραφή: LiteCart is a new innovative free shopping cart platform developed in PHP.
Πληροφορίες: LiteCart Overview
Χαρακτηριστικά: LiteCart Features
Demo: LiteCart Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.