Φιλοξενία LimeSurvey

Λογισμικό: LimeSurvey
Περιγραφή: The open source survey application
Πληροφορίες: LimeSurvey Overview
Χαρακτηριστικά: LimeSurvey Features
Demo: LimeSurvey Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.