Λογισμικό: LibreHealth EHR
Περιγραφή: LibreHealth is collaobrative community for free & open source software projects in Health IT.
Πληροφορίες: LibreHealth EHR Overview
Χαρακτηριστικά: LibreHealth EHR Features
Demo: LibreHealth EHR Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.