Φιλοξενία LetoDMS

Λογισμικό: LetoDMS
Περιγραφή: LetoDMS is an open-source document-management-system based on PHP and MySQL.
Πληροφορίες: LetoDMS Overview
Χαρακτηριστικά: LetoDMS Features
Demo: LetoDMS Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.