Φιλοξενία LEPTON

Λογισμικό: LEPTON
Περιγραφή: LEPTON is an easy-to-use but full customizable Content Management System (CMS).
Πληροφορίες: LEPTON Overview
Χαρακτηριστικά: LEPTON Features
Demo: LEPTON Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.