Φιλοξενία Leafpub

Λογισμικό: Leafpub
Περιγραφή: Leafpub is an open source blogging platform with inline editing, handlebar templates, and a beautiful user interface.
Πληροφορίες: Leafpub Overview
Χαρακτηριστικά: Leafpub Features
Demo: Leafpub Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.