Φιλοξενία LayerBB

Λογισμικό: LayerBB
Περιγραφή: LayerBB is a small yet feature rich community software which enables you to quickly and easily start your own community.
Πληροφορίες: LayerBB Overview
Χαρακτηριστικά: LayerBB Features
Demo: LayerBB Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.