Φιλοξενία Laravel

Λογισμικό: Laravel
Περιγραφή: Laravel is a PHP framework committed to elegance and simplicity.
Πληροφορίες: Laravel Overview
Χαρακτηριστικά: Laravel Features
Demo: Laravel Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.