Φιλοξενία kPlaylist

Λογισμικό: kPlaylist
Περιγραφή: kPlaylist is a free PHP system that makes your music collection available via the Internet
Πληροφορίες: kPlaylist Overview
Χαρακτηριστικά: kPlaylist Features
Demo: kPlaylist Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.