Φιλοξενία Kopage

Λογισμικό: Kopage
Περιγραφή: Kopage is a Website Builder for Webhosts and Webhosting Industry.
Πληροφορίες: Kopage Overview
Χαρακτηριστικά: Kopage Features
Demo: Kopage Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.