Φιλοξενία Kohana

Λογισμικό: Kohana
Περιγραφή: Kohana is an elegant HMVC PHP5 framework
Πληροφορίες: Kohana Overview
Χαρακτηριστικά: Kohana Features
Demo: Kohana Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.