Φιλοξενία Kliqqi

Λογισμικό: Kliqqi
Περιγραφή: Pligg is an open source Content Management System
Πληροφορίες: Kliqqi Overview
Χαρακτηριστικά: Kliqqi Features
Demo: Kliqqi Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.