Φιλοξενία Kirby

Λογισμικό: Kirby
Περιγραφή: Kirby is a file-based CMS.
Πληροφορίες: Kirby Overview
Χαρακτηριστικά: Kirby Features
Demo: Kirby Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.