Φιλοξενία Kimai

Λογισμικό: Kimai
Περιγραφή: Kimai is a free open source timetracker.
Πληροφορίες: Kimai Overview
Χαρακτηριστικά: Kimai Features
Demo: Kimai Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.