Φιλοξενία Jorani

Λογισμικό: Jorani
Περιγραφή: Jorani is a Leave Management System developed in PHP/MySQL under an AGPL v3 licence.
Πληροφορίες: Jorani Overview
Χαρακτηριστικά: Jorani Features
Demo: Jorani Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.