Φιλοξενία Joomla

Λογισμικό: Joomla
Περιγραφή: Joomla is an award-winning CMS, which enables you to build Web sites and powerful online applications.
Πληροφορίες: Joomla Overview
Χαρακτηριστικά: Joomla Features
Demo: Joomla Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.