Φιλοξενία jobberBase

Λογισμικό: jobberBase
Περιγραφή: jobberBase is the open-source job board software that helps you set up a jobsite in minutes!
Πληροφορίες: jobberBase Overview
Χαρακτηριστικά: jobberBase Features
Demo: jobberBase Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.