Φιλοξενία Jcow

Λογισμικό: Jcow
Περιγραφή: Jcow is a flexible Social Networking software written in PHP.
Πληροφορίες: Jcow Overview
Χαρακτηριστικά: Jcow Features
Demo: Jcow Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.