Φιλοξενία jCore

Λογισμικό: jCore
Περιγραφή: jCore is a free and open source content management system (CMS) written in PHP.
Πληροφορίες: jCore Overview
Χαρακτηριστικά: jCore Features
Demo: jCore Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.