Φιλοξενία Jamroom

Λογισμικό: Jamroom
Περιγραφή: Jamroom is a community content management system. It enables you to bring your entire community online to participate in your websites content creation.
Πληροφορίες: Jamroom Overview
Χαρακτηριστικά: Jamroom Features
Demo: Jamroom Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.