Φιλοξενία InvoicePlane

Λογισμικό: InvoicePlane
Περιγραφή: InvoicePlane is a self-hosted open source application for managing your quotes, invoices, clients and payments.
Πληροφορίες: InvoicePlane Overview
Χαρακτηριστικά: InvoicePlane Features
Demo: InvoicePlane Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.