Φιλοξενία Invoice Ninja

Λογισμικό: Invoice Ninja
Περιγραφή: Invoice Ninja THE SIMPLE & FREE WAY TO INVOICE CLIENTS
Πληροφορίες: Invoice Ninja Overview
Χαρακτηριστικά: Invoice Ninja Features
Demo: Invoice Ninja Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.