Φιλοξενία InfiniteWP

Λογισμικό: InfiniteWP
Περιγραφή: InfiniteWP is a free, self-hosted multiple WordPress management platform that simplifies your WordPress management tasks into a simple click of a button.
Πληροφορίες: InfiniteWP Overview
Χαρακτηριστικά: InfiniteWP Features
Demo: InfiniteWP Demo

Το λογισμικό αυτό εγκαθίσταται με ένα κλικ στα πακέτα φιλοξενίας του DELTAHOSTING, με χρήση του Softaculous. Το Softaculous κάνει πολύ απλή την εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του άνω script και σας δίνει την δυνατότητα να διαχειρίζεστε και να ενημερώνετε τις εγκαταστάσεις που έχετε κάνει.